ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΣ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α’ : Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ )

Standard

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΣ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α’ : Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ )

Επιστολή απο τον αδελφό μας Γιώργο Γάκη!!

Αβύθιστο τό καράβι τού Ελληνισμού στό μακραίωνο ταξίδι
του.
” Ασκός κλυδωνιζόμενος , μηδεπώποτε βυθιζόμενος ” !
Υπήρξαν γεγονότα πού μάς τραυμάτισαν βαρειά , αλλά επιζήσαμε. Κύματα πού μάς ταρακούνησαν αλλά δέν μάς βύθισαν. Γεγονότα ανακυκληόμενα , σημεία τής περιμέτρου μιάς
σπείρας πού ταξιδεύει στό άπειρο τού χωροχρόνου.

…………………………..


Μέ μεγάλη συμπάθεια αναπολώ τούς δασκάλους μας , οί
οποίοι ήταν υποχρεωμένοι νά μάς διδάξουν τήν επίσημη
καί αποστειρωμένη εκδοχή τής ιστορίας , όπως τήν περιχαράκωνε καί τήν προσδιόριζε η ” διδακτέα ύλη “.
Μέ ιδιαίτερη αηδία θά προσπεράσουμε τά βοθρολύματα
τών συμπλεγματικών κοπτοραπτών τής ιστορίας.
Αλήθεια , έχουμε δικαίωμα εμείς οί ταπεινοί νά έχουμε απορίες καί νά θέτουμε ερωτήματα σχετιζόμενα μέ ιστορικά
γεγονότα ;
Βεβαίως , όταν οί μεγάλες μορφές τής Ελληνικής Γραμματείας μάς κρατούν απ` τό χέρι καί μάς οδηγούν από τά ράφια τών βιβλιοθηκών στό ναό τής Μνήμης.

Ο Αλέξανδρος ,γράφει ο Αρριανός , ” πέθανε κατά τή διάρκεια τής εκατοστής δεκάτης τετάρτης Ολυμπιάδας , όταν
στήν Αθήνα επώνυμος άρχοντας ήταν ο Ηγησίας , καί έζησε τριάντα δύο χρόνια καί οκτώ μήνες , όπως λέει ο Αριστόβουλος.
Βασίλεψε δώδεκα χρόνια καί οκτώ μήνες` “.
Ηταν 10 Ιουνίου τού 323 π.χ

Οπως προείπαμε δέν αξίζει τόν κόπο ν` ασχοληθούμε μέ
αστειότητες περί κρυολογημάτων ” από μπάνιο στά κρύα
νερά τού Ευφράτη ” , ούτε περί ” αλκοολικού σόκ καί κίρρωσης τού ήπατος ” – ο Αρριανός απαντά μ` εκείνο τό ” η
δονών δέ τών μέν τού σώματος εγκρατέστατος ” , δηλ. ό
σον αφορά τίς σωματικές απολαύσεις ήταν πάρα πολύ
εγκρατής – , ούτε περί τροπικού πυρετού , ούτε περί κατάθλιψης απ` τό θάνατο τού Ηφαιστίωνα.

Οφείλουμε όμως από σεβασμό στήν ιστορική αλήθεια νά
σταθούμε στήν εχθρότητα πού είχε αναπτυχθεί μεταξύ τού
Αλεξάνδρου καί τού στρατηγού Αντίπατρου καί τών δύο υιών του . τού Κάσανδρου καί τού Ιόλα , ο οποίος ήταν αρχιοινοχόος.
Γράφει ο Πλούταρχος ότι λόγω τής αναιδούς καί προκλητικής στάσεως τού Κασάνδρου , σέ μιά στιγμή έντασης ” ο Α
λέξανδρος οργίστηκε , κι αφού τόν άρπαξε από τά μαλλιά
μέ τά δυό του χέρια , τού χτύπησε τό κεφάλι στόν τοίχο “.
” Καί λένε γενικά ότι ήταν τόσο μεγάλος καί ανεξίτηλος ο φόβος πού φώλιασε στήν ψυχή τού Κασάνδρου , ώστε μετά
από πολλά χρόνια , όταν ήδη ήταν βασιλιάς τών Μακεδόνων καί κυρίαρχος στήν Ελλάδα , περπατώντας στούς Δε
λφούς καί κοιτάζοντας τούς ανδριάντες , μόλις ξαφνικά
αντίκρυσε τό άγαλμα τού Αλεξάνδρου , ανατρίχιασε καί συνταράχτηκε τό κορμί του , καί μέ δυσκολία συνήλθε , ζαλισμένος στή θέα του “.
Στά πλαίσια αυτά τής αντιπαλότητας καί τής καχυποψίας ,
θά ενοχοποιηθεί στή συνέχεια ο Ιόλας ότι δηλητηρίασε τόν
Αλέξανδρο μέ φάρμακο πού έστειλε ο Αντίπατρος απ` τή Μακεδονία. Μάλιστα ενεπλάκη καί τό όνομα τού μεγάλου δασκάλου του , τού Αριστοτέλη.
Ομως ο Πλούταρχος είναι σαφής :
” Τά περισσότερα από αυτά έχουν έτσι έχουν γραφεί λέξη
πρός λέξη στό βιβλίο πού κατέγραφαν τά καθημερινά γεγονότα τού στρατοπέδου.
Υποψία γιά δηλητηρίαση τότε δέν εκφράστηκε από κανέναν,
αλλά μετά από έξι χρόνια λένε ότι , αφού έγινε καταγγελία ,
η Ολυμπιάδα σκότωσε πολλούς , καί κατέστρεψε καί τά λείψανα τού Ιόλα πού είχε πεθάνει , γιατί αυτός δήθεν τού έβαλε
μές τό ποτήρι μέ κρασί τό δηλητήριο.
Κι αυτοί πού λένε ότι ο Αριστοτέλης είχε συμβουλεύσει τόν
Αντίπατρο γι` αυτό τό έγκλημα καί ότι μέσω αυτού στάλθηκε
τό δηλητήριο , αναφέρουν ότι τό διηγείται κάποιος Αγνόθε
μης πού δήθεν τό άκουσε από τό βασιλιά Αντίγονο ` “
Αργότερα ο Κάσσανδρος πού πρωταγωνίστησε μετά τό θά
νατο τού Αλεξάνδρου στούς αγώνες γιά τό θρόνο τής Μακεδονίας , όταν επικράτησε , εξόντωσε τήν Ολυμπιάδα.
Καί ο Αρριανός σημειώνοντας ” ξέρω ότι καί πολλά άλλα
έχουν γραφτεί σχετικά μέ τό θάνατο τού Αλεξάνδρου ” κατα
λήγει ” Καί αυτά άς καταγραφούν  από εμένα περισσότερο
ώς πράγματα πού ειπώθηκαν παρά ώς πράγματα πιστευτά
γιά αφήγηση , μόνο γιά νά μή θεωρηθώ ότι τά παραβλέπω”

Ολόκληρη η Ασία έχει υποταχθεί , καί μετά τόν τερματισμό
τού πολέμου εναντίον τών ορεσίβιων Κοσσαίων , ο Αλέξανδρος βαδίζει πρός τή Βαβυλώνα .
Επόμενο βήμα , η δημιουργία πανίσχυρου στόλου καί η εκστρατεία εναντίον τών Αράβων.
” Ενώ απέιχε τριακόσια στάδια απ` τή Βαβυλώνα , οί λεγόμενοι Χαλδαίοι , αστρολόγοι μέ μεγάλη φήμη , πού συνήθιζαν νά προλέγουν τά μέλλοντα , μέ αρχηγό τους κάποιον Βελεφάντη , μήνυσαν στόν Αλέξανδρο , ότι προείδαν τόν επικείμενο θάνατό του στή Βαβυλώνα.
Πρόσταξαν δέ νά ειδοποιήσουν τό βασιλιά γιά τόν κίνδυνο
πού τόν απειλούσε καί τόν συμβούλεψαν μέ κανένα τρόπο νά
εισέλθει στήν πόλη.
Είπαν δέ πώς μπορεί νά διαφύγει τόν κίνδυνο άν αναστηλώσει τόν τάφο τού Βήλου , τόν γκρεμισμένο από τούς Πέρσες ,
παραιτηθεί από τήν είσοδό του στή Βαβυλώνα καί δεχτεί νά
προσπεράσει δίπλα από τήν πόλη.
Οταν ο Αλέξανδρος έμαθε γιά τήν προφητεία τών Χαλδαίων
κατεπλάγη καί αναλογιζόμενος τήν οξύνοια καί τή φήμη αυτών
τών ανθρώπων , ταράχτηκε “.
( Διόδωρος Σικελιώτης 17.112 )

” Μόλις ο Αλέξανδρος πέρασε τόν ποταμό Τίγρη μέ τό στρατό
του , καθώς βάδιζε στή Βαβυλώνα , εκεί τόν συνάντησαν Χαλδαίοι σοφοί , καί αφού τόν απομόνωσαν από τούς εταίρους ,
τόν παρακαλούσαν νά σταματήσει τήν επίθεση εναντίον τής Βαβυλώνας , γιατί αυτοί είχαν πάρει χρησμό από τό θεό Βήλο ότι
δέν θά τούς έβγαινε τότε σέ καλό η άφιξή του στή Βαβυλώνα.
Λένε μάλιστα ότι τούς απάντησε μέ στίχους τού ποιητή Ευριπίδη` ο στίχος τού Ευρυπίδη λέει τά εξής :
” Αριστος μάντης είναι εκείνος πού βγάζει πετυχημένα συμπεράσματα “.
( Αρριανός , Αλεξάνδρου Ανάβασις , κεφ. XVI 5,6 )

” Καθώς ο Αλέξανδρος προχωρούσε πρός τή Βαβυλώνα , ο Νέα
ρχος – γιατί είχε επιστρέψει πάλι στόν Ευφράτη από τή μεγάλη
θάλασσα – τού είπε ότι τόν συνάντησαν κάποιοι Χαλδαίοι , συμβουλεύοντάς τον νά μείνει ο Αλέξανδρος μακριά από τή Βαβυλώ
να “.
( Πλούταρχος , Βίοι παράλληλοι- Αλέξανδρος , 73 )

Γ.Γ
…………………

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ : Βίοι παράλληλοι , Αλέξανδρος – Καίσαρ
ΑΡΡΙΑΝΟΣ      : Aλεξάνδρου Ανάβασις
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ : Ιστορική Βιβλιοθήκη

…………………

Δείτε Επίσης το δεύτερο μέρος : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

Δείτε Επίσης το τρίτο μέρος : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Γ` : ΑΟΡΝΟΣ ΠΕΤΡΑ )

Πηγή

Advertisements

2 σκέψεις σχετικά με το “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΣ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α’ : Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ )

  1. Πίνγκμπακ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ ) | Ways Of The Soul

  2. Πίνγκμπακ: Ways Of The Soul

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s