ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

Standard

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

Eπιστολή του αδελφού Γιώργου Γάκη

Οσοι δεν διαβάσατε το πρώτο μέρος μπορείτε να το δείτε εδώ: 

Τό 331 π.χ η κατάκτηση τής Αιγύπτου έχει ολοκληρωθεί , καί ο Αλέξανδρος
ξεκινά γιά ένα ταξίδι τό οποίο έχει προαποφασισθεί καί σχεδιαστεί από κοινού
μέ τήν Ολυμπιάδα , από χρόνια.
Τόν Μάρτιο τού ίδιου έτους ταξιδεύει γιά τήν Αμμωνιάδα ( όαση Σίβα ) όπου βρίσκεται τό ιερό τού Αμμωνος Διός.
Ο Ναός τού Αμμωνος είχε ιδρυθεί από τούς Αρκάδες οί οποίοι στό απώτατο παρελθόν υπό τήν καθοδήγηση τού Ηρακλή , είχαν εκστρατεύσει στήν Αφρική καί
πρός τόν Ατλαντικό.
Τό ιερό , γράφει ο Ηρόδοτος , ” είναι απομίμησις τού ιερού τών Θηβών ” , τό οποίο επίσης ίδρυσε ο Ηρακλής , όπως καί τήν Αιγυπτιακή Θήβα.
Γιά τόν Αλέξανδρο , ο Αμμων Ζεύς ήταν ένας Ελληνας θεός πού είχε ήδη ένα ναό
στήν Αφυτι τής Χαλκιδικής , καί τόν λάτρευαν στή Δωδώνη.
Τόν γύρω από τό ναό χώρο τής οάσεως είχαν ιδρύσει καί αποικήσει Σάμιοι τής
Αισχριωνιής Φυλής καί ” οι μετανάστες αυτοί στά βάθη τής ερήμου εδημιούργησαν τόν ακραίο σταθμό τής αποικιακής πρός νότο διασποράς τού Ελληνισμού “.

Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει νά τύχει , η αναφορά τήν οποία κάνει ο αείμνηστος
Ι.Φουράκης , βαθύς μελετητής καί γνώστης τής ιστορίας καί προϊστορίας , στό
βιβλίο του ” Μείξις-Ανακύκλησις “.
Ο βασιλεύς , τών πελασγικής καταγωγής Ασσυρίων , Νίνος , σχεδίαζε εκστρατεία
πρός τήν Ινδική καί προγραμμάτιζε επίσκεψη στό ιερό τού Αμμωνος γιά νά ζητήσει ” χρησμό καί ευλογία “.
Ταξίδι πού πραγματοποίησε μέσα στήν απέραντη έρημο , η σύζυγός του Σεμίραμις
μετά τόν θάνατο τού Νίνου καί τήν ανάρρησί της στό θρόνο.
Προσκύνημα τό οποίο πραγματοποίησε καί ο Περσέας μέ τόν Ηρακλή.

Τό ταξίδι ήταν ένα τεράστιο τόλμημα , λόγω τών δυσκολιών καί τών κινδύνων.
Η έλλειψη νερού στή βαθιά κι ατέλειωτη άμμο , καί ο τρομερός νοτιάς πού σήκωνε μεγάλες ανεμοθύελλες καθιστούσαν τό εγχείρημα άκρως επικίνδυνο.
Μιά τέτοια ανεμοθύελλα είχε καταπιεί στήν έρημο 50.000 στρατιώτες τού βασιλιά Καμβύση.
Ολα αυτά σχεδόν όλοι τά συνεκτιμούσαν , γράφει ο Πλούταρχος , αλλά ήταν δύσκολο νά αποτρέψουν τόν Αλέξανδρο από ο,τι είχε αποφασίσει.
” ..χαλεπόν δ`ήν Αλέξανδρον αποτρέψαι πρός οτιούν ωρμημένον “..
Γιατί καί η τύχη , υποχωρώντας στήν επιρροή του , ισχυροποιούσε τή γνώμη του.
” Η τε γάρ τύχη ταίς επιβολαίς υπείκουσα τήν γνώμην ισχυράν εποίει “…

Μέχρι τό Παραιτόνιο προχωρούσε παραθαλάσσια μέσω μιάς περιοχής πού ήταν έρημη , αλλά όχι άνυδρη , διανύοντας μέχρι εκεί περίπου χίλια εξακόσια στάδια.
Από εκεί κατευθύνθηκε στή μεσόγειο περιοχή , όπου βρισκόταν το μαντείο τού
Αμμωνα.
” Κατά τή φάση αυτής τής πορείας η βοήθεια πού προσφέρθηκε στίς δυσκολίες
του από τό θεό έγινε περισσότερο πιστευτή από τούς μεταγενέστερους χρησμούς.
Αρχικά , πολύ νερό καί συνεχείς βροχές από τό Δία τούς απάλλαξαν από τόν κίνδυνο τής δίψας , καί σβήνοντας τήν ξηρασία τής άμμου , πού έγινε υγρή καί συμπιέστηκε από μόνη της , έκαναν τόν αέρα πιό αναπνεύσιμο καί καθαρό.
Επειτα , ενώ είχαν σβήσει τα σημάδια πού υπήρχαν γιά τούς οδηγούς , καί περιπλανιόταν ο στρατός καί χάθηκαν μεταξύ τους λόγω άγνοιας , εμφανίστηκαν κάποια
κοράκια καί τούς έδειχναν τήν κατεύθυνση τού δρόμου , πετώντας καί κατευθυνό
μενα μπροστά όταν τά ακολουθούσαν καί περιμένοντάς τους άμα καθυστερούσαν
κι έμεναν πίσω’ καί τό πιό παράξενο απ` όλα όπως αναφέρει ο Καλλισθένης , καλώντας μέ τούς κρωγμούς τή νύχτα αυτούς πού περιπλανιόνταν καί κράζοντας , τούς
έβαζαν στό σωστό δρόμο ” , περιγράφει παραστατικά τήν πορεία ο Πλούταρχος.

Κι ο Αρριανός ομολογεί , ” ότι κάποια θεϊκή δύναμη τόν βοήθησε , αυτό μπορώ νά
τό επιβεβαιώσω ‘ καθώς καί η λογική σκέψη συμφωνεί μέ αυτό “.
” Καί ότι μέν θείον τί ξυνεπέλαβεν αυτώ έχω ισχυρίσασθαι , ότι καί τό εικός ταύτη
έχει “..

Εφτασαν στήν όαση Σίβα , ή οποία όπως καί η Σαμοθράκη , ” ευρίσκονται όχι μόνο
επί τού κέντρου τού τεσσαρακοστού δευτέρου παραλλήλου , αλλά καί είς τήν αυτήν ακριβώς συντεταγμένην ακτίνα τού 25ου ανατολικού μεσημβρινού ” , σημειώνει ο Φουράκης.

” Η περιοχή , στήν οποία βρίσκεται τό ιερό τού Αμμωνα , απ` όλες τίς πλευρές τριγύρω είναι ερημική , πάρα πολύ αμμώδης καί χωρίς καθόλου νερό.
Τό ιερό , ενώ καταλαμβάνει μικρή έκταση στό κέντρο ( γιατί η πλευρά τού ιερού
πού έχει τό μεγαλύτερο πλάτος είναι περίπου σαράντα στάδια ) είναι γεμάτο από
ήμερα δέντρα , από ελιές καί φοίνικες , καί ο μόνος χώρος πού διαθέτει νερό από
τίς γύρω περιοχές.
Από αυτό αναβλύζει μία πηγή , πού δέν μοιάζει καθόλου μέ τίς υπόλοιπες πηγές πού
αναβλύζουν από τή γή.Γιατί τό νερό της τό μεσημέρι είναι παγωμένο γι` αυτόν πού
τό πίνει , καί ακόμα περισσότερο παγωμένο γιά όποιον τό αγγίξει ` όταν ο ήλιος τείνει πρός τή δύση , γίνεται λίγο πιό ζεστό  , καί από τό βράδυ μέχρι τά μεσάνυχτα ακόμα πιό ζεστό , τά μεσάνυχτα μάλιστα είναι πολύ πιό ζεστό απ` ό,τι προηγουμένως,
ενώ από τά μεσάνυχτα  αρχίζει σταδιακά νά κρυώνει , καί τό ξημέρωμα είναι πιά
ψυχρό , ενώ τό μεσημέρι ακόμη πιό ψυχρό “. ( ΑΡΡΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ
– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ).

” Ω` ΠΑΙ` ΔΙΟ`Σ “
” Κί όταν πέρασε τήν έρημο καί έφτασε στόν ιερό τόπο , ο προφήτης τού Αμμωνα
τού ευχήθηκε νά είναι καλά εκ μέρους τού θεού , όπως έκ μέρους τού πατέρα “.
” ..ώς από πατρός προσείπεν “.
” Κι αυτός ( ο Αλέξανδρος ) ρώτησε άν τού είχε ξεφύγει κάποιος από τούς δολοφόνους τού πατέρα του.
Κι όταν ο προφήτης τού συνέστησε νά μιλάει μέ ευσέβεια – γιατί ο πατέρας του δέν
ήταν θνητός – ( ” ού γάρ είναι πατέρα θνητόν αυτώ ” ) ρώτησε αλλάζοντας άν είχε τι
μωρήσει όλους τούς δολοφόνους τού Φιλίππου ‘
έπειτα ρώτησε γιά τήν εξουσία , άν δηλαδή έχει καθορίσει γι` αυτόν νά γίνει κυρίαρχος
όλων τών ανθρώπων.
Κι όταν ο θεός χρησμοδότησε ότι καί αυτό τό καθόρισε και ότι ο Φίλλιππος βρήκε πλήρη δικαίωση , πρόσφερε στό θεό λαμπρά αφιερώματα καί χρήματα στούς ιερείς.
Αυτά γράφουν οι περισσότεροι σχετικά μέ τούς χρησμούς.” ( ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ , Αλέξανδρος-Καίσαρ ).

” Ο ίδιος όμως ο Αλέξανδρος σέ επιστολή πρός τή μητέρα του γράφει ότι τού δόθηκαν
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ , ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟ Σ` ΕΚΕΙΝΗ “
” …γεγονέναι τινάς αυτώ μαντείας απορρήτους , άς αυτός επανελθών φράσει πρός μόνην
εκείνην..” ( ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ )

Αυτά έγραψε πρός τή μητέρα του , Ιέρεια Ολυμπιάδα , η οποία ήταν γόνος καί τού βασιλέ
ως τών Χαόνων Ελένου , ο οποίος ” κατέχει τόν ομιλούντα λίθον , τόν οποίον τού εδώρισε
ο Απόλλων “.
Ο Απόλλων γιά τούς Ελληνες είναι ο Ηλιος Σείριος , ο οποίος είναι ο μέγιστος τού αστερι
σμού τού Κυνός. ( Σημ. Ο αναγνώστης μπορεί νά αναζητήσει παλαιότερη αναφορά στόν Ελενο , στήν τριλογία ” ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΣΤΡΩΝ ” ).

Δύο χρόνια μετά τό θανατό του στή Βαβυλώνα , 10 Ιουνίου τού 323 π.χ , ο Πτολεμαίος , ο
τελευταίος επιζών από τούς επιγόνους του , ο οποίος τόν είχε συνοδεύσει καί στήν όαση ,
θά ενταφιάσει τό ταριχευμένο σώμα του στή Σίβα.

Μετά τήν ολοκλήρωση τής τριλογίας , θά κάνουμε ειδική αναφορά στή ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
αρχαιολόγο κυρία Λιάνα Σουβαλτζή , τήν συγκλονιστική ανακάλυψή της , καί τήν ΠΕΡΙΠΕ
ΤΕΙΑ της.

Γ.Γάκης.
…………………………..


ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Αλεξάνδρου Ανάβασις.
ΑΡΡΙΑΝΟΣ : Ινδικά.
ΝΤΡΟΫΣΕΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ : Ιστορία Μ.Αλεξάνδρου.
ΠΑΥΣΑΝΙΑ : Ελλάδος περιήγησις ( Αττικά ).
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ : Βίοι παράλληλοι ( Αλέξανδρος-Καίσαρ ).
Ν.G.L.HAMMOND : M.Aλέξανδρος , ένας ιδιοφυής.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ : ΙΣΤΟΡΙΑΙ
CAROLUS MULLERUS : ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
ΑΛΕΝ ΜΠΛΟΤΙΕΡ : TA ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΑΣΗΣ ΣΙΒΑ.
Ι.ΦΟΥΡΑΚΗΣ : MΕΙΞΙ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΜΥ-ΘΟΛΟΓΙΑΣ+ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Ι.ΠΑΣΣΑ : ΟΡΦΙΚΑ
ΓΚΑΦΟΥΡΟΦ Β.-ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ Δ.: AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΥ.

Δείτε Επίσης το πρώτο μέρος : ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΣ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α’ : Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ )

Δείτε Επίσης το τρίτο μέρος : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Γ` : ΑΟΡΝΟΣ ΠΕΤΡΑ )

Πηγή

Advertisements

2 σκέψεις σχετικά με το “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Β` : ΧΡΗΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΒΑ )

  1. Πίνγκμπακ: Ways Of The Soul

  2. Πίνγκμπακ: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΥΣ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ( Μέρος Α’ : Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ – ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ) | Ways Of The Soul

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s