258.Σ’ εσένα απ…

Γνωμικό

258.Σ’ εσένα απευθύνομαι ,σε προστάζω και σε γεμίζω
επιθυμία για επίτευξη .
Η σταθερότητα όμως δεν βρίσκεται μόνο στην εμπιστοσύνη
μα και στην οικοδόμηση .
Η εμπιστοσύνη σου Με κάνει αρχιτέκτονα .
Όμως εσύ είσαι που πρέπει να οικοδομήσεις .
Ο θεριστής μαζεύει τη σπορά του .
Για να μαζέψεις σύκα πρέπει να βρεις μια συκιά και
να την καλλιεργήσεις .

257.Να φροντίζε…

Γνωμικό

257.Να φροντίζεις τον εαυτό σου και να υπομένεις μέχρι
το πέρας της μάχης.
Ένα ισχυρό κύμα πρέπει να κατευθυνθεί για να κατακλύσει
τα χαρακώματα του κακού .
Πρέπει να γίνει επίκληση στο νοούμενον της δύναμης .
Και με υψωμένο Σεραφείμ πρέπει να συντριβούν τα
οχυρώματα του κακού .

255.Αμυδρό είνα…

Γνωμικό

255.Αμυδρό είναι το φως του κόσμου .
Και κάθε επιθυμία για Υπηρεσία είναι εξαιρετικά πολύτιμη
σε Μας .
Να γνωρίζεις όμως ένα πράγμα ,πως η καλή διάθεση κι η
δραστηριότητα Μας βοηθούν καλύτερα .
Σε κάλεσα για υπηρεσία ,όχι γι’ αποκαλύψεις .
Το πυρ δεν είναι επικίνδυνο στα φτερά .